Система автоматизації вакуум-конденсаційної установки

Системи автоматизації ВКУ забезпечує:

  • автоматичне регулювання розрідження в колекторах вакуум-апаратів;
  • регулювання температури оборотної води та незконденсованих газів на ВВН;
  • байпасне управління основних контурів регулювання;
  • автоматичне поповнення води в гідрозатворах;
  • контроль рівнів у відсіках чистої та технічної води;
  • сигналізацію аварійних ситуацій (відхилення від встановлених норм технологічних параметрів, збоїв в роботі обладнання).