Система автоматизації вакуум-конденсаційної установки

Системи автоматизації ВКУ забезпечує:
— автоматичне регулювання розрідження в колекторах вакуум-апаратів;
— регулювання температури оборотної води та незконденсованих газів на ВВН;
— байпасне управління основних контурів регулювання;
— автоматичне поповнення води в гідрозатворах;
— контроль рівнів у відсіках чистої та технічної води;
— сигналізацію аварійних ситуацій (відхилення від встановлених норм технологічних параметрів, збоїв в роботі обладнання).